FINT SEMINAR OM SOMALIA: f.v: Sirdawsa Ahmed fra IOM, snåsningen Deko Ibrahim og flyktningekonsulent i Snåsa, Ragnheid Ona- Hauffen. Det ble et interessant seminar, og Deko forteller her hva tilhørerne får av kulinarisk smakebit fra Somalia i pausen. (Foto: Hallvard U. Smestad)

Ble kjent med Somalisk kultur

I går var det anledning til å bli bedre kjent med kulturen til våre nye snåsninger fra Somalia under et seminar i den gamle kommunestyresalen. Flinke og erfarne foredragsholdere fra IOM (Den Internasjonale Organisasjonen For Migrasjon) holdt publikum interesserte.

Ragnheid Ona-Hauffen fra flyktningetjenesten var fornøyd med dagen, og glad for at så mange møtte opp for å bedre kunne forstå at mennesker er på flukt fra sine hjemland. I lunchen fikk deltakerne en smakebit fra Somalia – lagd av våre somaliasnåsninger.

Snåsa er nå bosatt med 9 flyktninger fra Somalia og 16 fra Eritrea, og flere av dem var tilhørere under seminaret. Det forventes at det blir bosatt 8 til 10 nye flyktninger i år, pluss 10 til neste år. I tillegg vil det bli familiegjenforeninger med de allerede bosatte flyktningene.

Snåsa kommune har så langt arbeidet med bosetting i 1,5 år, og Hauffen sier at den tiden har gått veldig fort. Hun har et veldig stort ansvar, med mye arbeidspress, og har så langt gjort en veldig bra jobb.

Får lære om kulturen

Etter at Hauffen presenterte kvelden, gikk turen til Shiva Adhikari fra IOM. Denne organisasjonen må ikke forveksles med IMDI eller UDI, men organisasjonen samarbeider tett med begge og den finansierer av Den Norske Staten.

Dreven og med mye godt humør, fortalte Adhikari at han tidligere bodde i Steinkjer og har vært på Snåsa mange ganger før.

IOM er en internasjonal, mellomstatlig og humanitær organisasjon som består av 157 medlemsland. Aktiviteter finansieres av medlemslandene og de jobber blant annet med kursing av flyktninger i hjemlandet, før de reiser til Norge. Under et fire-dagers kurs får de lære om det nye landet som de skal bo i. Noen av temaene de lærer om er historien, klima og geografi, kulturelle forskjeller og tilpasning, utdanning, helse, bolig og arbeidsmuligheter.

Organisasjonen har 35-40 lærere som har gjennomgått en tre-ukers opplæring. Mennesker som selv har vært på flukt fra sine hjemland og som vet «hvor skoen trykker».

IOM står også bak det frivillige returprogrammet for flyktninger som ikke får opphold i Norge.

Somalia

Firdawsa Ahmed, fra IOM, fortsatte temadagen med å fortelle om historien og kulturen i Somalia. I 1986-87 kom de aller første flyktningene fra Somalia, og nå er det bosatt rundt 36.000 i Norge.

Republikken Somalia er en stat på Afrikas horn. Somalia grenser i nordvest mot Djibouti, i vest mot Etiopia og i sør mot Kenya. I nord har landet kystlinje mot Adenbukta og i sørøst mot det Indiske hav. Somalia har den lengste kystlinjen på kontinentet, og terrenget består hovedsakelig av vidder og høyland.Somalia har en befolkning på rundt 10 millioner. Rundt 85 prosent av innbyggerne er etniske somaliere, som historisk har bebodd den nordlige delen av landet. Etniske minoritetsgrupper utgjør resten av landets befolkning, i stor grad konsentrert i de sørlige regionene. Somalisk og arabisk er de offisielle språkene i Somalia. De fleste innbyggerne er sunnimuslimer.

Somali har to forskjellige styresett som deler landet i to- Somalia og Somaliland, og Mogadishu er hovedstaden. I oldtiden var Somali et viktig handelssentrum og var et bindelegg mellom Den Arabiske Halvøya og det afrikanske innlandet. Eksportvarene var gull, elfenben og mennesker (slaver.) Somalia var kolonisert fra 1875 til slutten av 1950-tallet.

Selvstendig i 1991

Etter 1960 ble to av fem somaliske områder selvstendige og dannet staten Somali republikk. I 1991 erklærte Somaliland seg som selvstendig stat, og samme år startet borgerkrigen i Sør-Somalia.

En av terrororganisasjonene som herjer i Somalia og som gjør det ulevelig for mange mennesker å bo der, er Al-Shabaab, og mange krigsherrer går rundt den dag i dag uten lov og dom. Al-Shabaab kaller seg selv muslimer, men realiteten er at de tar ting fra koranen og lager sine egne regler for å rettferdiggjøre sine krigshandlinger. «Klipp & Lim», som Ahmed kaller det.

Somalia har lange tradisjoner, og er bygd opp med klan-systemer, som noen kaller «Verdens beste forsikringssystem». Dette er politiske og organisatoriske systemer, i fravær av offentlige myndigheter. Det finnes 6 storklaner og flere mindre. Systemet kan sammenlignes med fylker, som vi har her til lands. Noen av ulempen med dette systemet er at de som ikke tilhører en klan, blir frosset ut av samfunnet og klanstrukturer blandes inn i politiske styrer.

Videre presenterte Ahmed Somalisk kultur; familiestruktur med fokus på barn og familie, skolesystemet i Somalia, og kulturelle forskjeller; språk, religion, mat, klær, og vaner når man kommer til Norge. Andre utfordringer som somaliske flyktninger har, som Skole- og helsetilbud, snakket hun også om

Verdens største flyktningeleir

Mange flyktninger fra Somalia ender opp i verdens største flyktningeleir, «Dabaab», i Kenya. Det er en tankevekker at bare et fåtall klare komme seg ut av Afrika og helt til Norge. Til «Dabaab» kommer det 1.500 mennesker på flukt hver dag, på grunn av krig og uroligheter, overgrep og forfølgelse. Til sammenligning så er kvotefordelingen til Norge for 2015 på 2.120 flyktninger.

Det ble en veldig innholdsrik og interessant dag om mennesker som kommer fra en helt annen kultur og som har store utfordringer på alle måter når de flykter fra hjemlandet sitt og bosetter seg i Norge.

– Til høsten vil det bli et seminar som dreier seg om Eritrea og eritreisk kultur, sier en fornøyd flyktningekonsulent, Ragnheid Ona-Hauffen.

Kommentarer

Kommentarer

ARTIKAR: Med både humør og visdom fortalte Shiva Adhikari (Oprinnelig fra Nepal) fra IOM, hva organisasjonen jobber med. (Foto: Halvlard U. Smestad)

FLYKTNINGELEIR: De fleste som rømmer fra sitt hjemland havner først i flyktningeleirer under ekstreme humanitære forhold. (Foto: Hallvard U. Smestad)

GODT OPPMØTE: Det var mange som tok turen til den gamle kommunestyresalen i går for å lære mer om andre kulturer. Det var flere publikummere som var aktive med spørsmål. (Foto: Hallvard U. Smestad)

VIKTIG ARBEID: IOM gjør et viktig arbeid med å integrere flyktninger i Norge. Organisasjonen samarbeider tett med UDI og IMDI. (Foto: Hallvard U. Smestad)

MAT UNDER DE HØYE HERRER PÅ VEGGEN: I lunchen ble det blant annet servert Sambosa, som er en somalisk rett. (Foto: Hallvard U. Smestad)