Tett på Rødstjerten

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) kan vanligvis sees i kun korte øyeblikk. Fra en sitteplass på en grein gjør den et raskt utfall mot et bytte på bakken før den forsvinner. Vi har vært så heldige å observere og ta bilder av et fuglepar i gang med hekkingen- bare noen meter unna hytteverandaen i Grønningen.

I mange timer fikk vi anledning til å observere de fascinerende fuglene som var i full gang med å skaffe mat til ungene som lå på reir i fuglekassa. De var nokså skye, men etterhvert ble de tydeligvis vante med både lukkelyden på kameraet og småprat.

Arten er en karakterfugl i åpen furuskog, løv- og blandingsskog, men hekker også i parker og større hager, der det er satt opp fuglekasser.

Ved hytteveggen i Grønningen fikk vi anledning til å studere fugleparet på 4 meters avstand.

Kjennetegn

En slank fugl, 14 cm lang, med rustrød overgump og stjert med gråbrune midtre stjertfjær. Hannens sommerdrakt er fargestrålende med svart strupe og svarte kinn, rustrødt bryst og buk, hvit panne og grå overside.

Hunnen er mer ensfarget gråbrun på oversiden og oransjebrun på undersiden – også med teglrød stjert og overgump. Den vanligste lokkelyden er et “hyed-tek-tek”.

Hekkinga

Rødstjerten hekker første gang 1 år gammel og hekker parvis i territorier. De 5-7 eggene legges i Mai og ruges av hunnen i 13-14 dager. Ungene forlater reiret 14-17 dager gamle. Av og til legges 2 kull pr. år, hannen tar da hovedansvaret for det andre kullet. Polygami forekommer.

Trekkforhold

Rødstjerten er en trekkfugl som overvintrer på tørr busksavanne i tropisk Afrika. Til oss kommer den i slutten av april og i mai. Høsttrekket pågår i august- september.

Uansett om den er i Afrika eller her i Norden, så spiser den insekter, som enten fanges på bakken eller i trærnes løvverk. Særlig hannene fanger også insekter i luften. Om høsten kan de også ta litt bær.

Her kan du høre fuglesangen fra Rødstjerten.

(Foto/ tekst: Solvår Irene Engum/ Hallvard U. Smestad)

Kommentarer

Kommentarer