Garveriet i Viosen har nå stengt dørene. (Foto: Hallvard U. Smestad)

Garveriet har stengt

På et skilt ved inngangen til Garveriet kafé & gjennbruk i Viosen står det nå et skilt som forteller at de har stengt dørene på grunn av bemanning. Samtidig har daglig leder ved Snåsaprodukter som har samarbeidet tett med Garveriet, fratrådt sin stilling.

Garveriet i viosen, som offisielt ble åpnet i slutten av mai har nå stengt dørene. Garveriet kafè & gjenbruk, som eies av  Anne-Britt Eggen, har siden åpningen vært svært omstridt, og Snåsanytt har fulgt saken tett siden åpningen.

Positive, men kritiske

Bygdefolk som Snåsanytt har snakket med har vært positive til at garveriet har igjenoppstått. Samtidig har mange vært kritiske til saksbehandlingen. Blant annet har det vært naboprotester i forbindelse med åpningen.  Joar Sandberg har i et brev til kommunen etterspurt om relevante bestemmelser knyttet til reguleringsplanen for Viosen er fremlagt, og har stilt spørsmål angående saksbehandlingen av kommunen i forbindelse med byggeprosessen.

– Å drive en virksomhet på midlertidige løsninger er ingen tjent med og gir ingen respekt for lover og planer, sier Joar Sandberg.

Både klagen fra Sandberg og den andre naboen- Rolf Grønvold ble blankt avvist etter behandling av Snåsa formannskap.

Samtidig ser formannskapet at dagens reguleringsplan og tidligere saksbehandling inneholder svakheter, samt mangler i forbindelse med etablering av kafédrift i Viosen.

Har fratrådt sin stilling

Garveriet har hatt et tett samarbeid med Snåsaprodukter A/S, som har hatt ansvaret for gjennbrukssalget. De to bedriftene har hatt en prøveavtale med varighet på ett år. Daglig leder ved Snåsaprodukter, Evy Bruheim, har nå fratrådt sin stilling som leder, samtidig som Garveriet har stengt dørene på grunn av mangel på bemanning.

-Det ligger ingen dramatikk i at Evy har avgått fra sin stilling som leder, sier styreleder ved Snåsaprodukter, Harald Kavli i samtale med Snåsanytt. – I tillegg har det vært sykemeldinger som har gjort at vi har hatt problemer med å ha folk alle steder, sier han.

 

 

Kommentarer

Kommentarer