Møtte statssekretær for samiske saker

Høyres sametingsgruppe og Høyres Samepolitiske arbeidsutvalg møtte statssekretær for samiske saker (KMD) for å fortelle om viktige samepolitiske saker, og for å bli informert om saker som regjeringen jobber med.

Regjeringen arbeider nå med flere store saker som er viktige for samepolitikken og samiske rettigheter:

– Samisk språkutvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge

– Modernisering og forenkling av dagens budsjettordning for Sametinget

– Oppfølging av Samerettsutvalget 2

– Videreføre arbeidet med Nordisk samekonvensjon

– Samisk perspektiv i kommunereformen

Jevnlige møter

 – Samarbeidet mellom regjeringen og Høyres sametingsgruppe er godt, og vi har jevnlige møter blant annet med statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli (H) for å diskutere samepolitikk og samiske saker, sier gruppeleder for Høyres sametingsgruppe Lars Filip Paulsen.

 – Samepolitikk og samiske rettigheter har høy prioritet i regjeringen, sier statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli.

Kommentarer

Kommentarer