En oppsvulmet flått etter blodsuging. (FOTO: SteveFE)

Flått er ikke så flott

Skogflåtten er regnet som den verste smittesprederen blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. Men flått som fjernes fra huden innen ett døgn, overfører sjelden sykdom.

Den viktigste sykdommen som overføres til mennesker med skogflått i Norge er Lyme borreliose. Skogflåttencefalitt er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av et virus (TBE-virus) som smitter gjennom flåttbitt. Andre sykdommer er anaplasmose,  tularemi (harepest) og babesiose.

Vi må skille mellom flått som er infisert med borreliabakterie og flått som ikke er smittet av denne. Blir vi bitt av flått som ikke er infisert oppstår det abre et helt vanlig bittmerke. Dette blir et bittmerke som blir svært vanskelig å identifisere så lenge man ikke har sett flåtten sitte der.

Antibiotikabehandling 

Blir vi bitt av flått som er infisert med borreliabakterien derimot, så oppstår det en stor rødme på over 5 centimeter omkring der den stakk. Rødmen kan være jevnt fra bittsentrum og ut til kantene, eller den kan være blek i sentrum slik at det hele blir seende ut som en rød ring. Sistnevnte er det vanligste. I begge tilfellene betyr det at flåtten klarte å overføre borreliabakterien og at den smittede må ha antibiotikabehandling.

Flått som fjernes fra huden innen ett døgn, overfører sjelden sykdom.

Forebygging

Flåtten sitter ofte i høyt gress, så det er lurt å ha dette i tankene når man ferdes i slike områder.

For å redusere muligheten for flåttbitt bør man bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når man ferdes på områder med mye flått. Bruk av myggmidler som inneholder DEET eller Icaridin på klærne reduserer også risikoen for flåttbitt. Hvis man bruker lyse klær, er det lettere å oppdage eventuelle flått. Man kan også redusere risikoen for flåttbitt hvis man i områder med mye flått går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Det er viktig å fjerne flåtten så tidlig som mulig. Sitter flåtten fast i mer enn 24 timer, øker risikoen for overføring av Borrelia-bakterier.

Bruk fingrene, en pinsett eller en flåttfjerner som du kjøper på apoteket. Ta tak i flåtten helt ned ved huden og dra den rett ut. Det har liten betydning om deler av flåttens biteredskaper blir sittende igjen i huden.

Kommentarer

Kommentarer

Fakta

FLÅTT

Vitenskapelig(e) navn: Ixodidae

Norsk(e) navn: flått

Hører til:
midder, edderkoppdyr,
leddyr

Antall arter: ca. 860

Habitat: finnes ofte i høyt gress

Utbredelse: hele verden

Delgrupper:

skogflått
fuglefjellflått
husflått
museflått
pinnsvinflått

(no.wikipedia.org)