Hva er en kritiker?

Jo, en kritiker er en som kommer med tilbakemeldinger til en person eller organisasjon. Det kan enten være positivt eller negativt, og det er forskjell på f.eks. kritikk og konstruktiv kritikk.

Kritikk:

Kritikk kan gjerne være hardt for den/de som mottar det, da kritikk kan være direkte og oppleves ubehagelig.

Derimot:

Konstruktiv kritikk:

Er i utgangspunktet kritikk det også, men hvor intensjonen er om å hjelpe personen/bedriften forbedre seg, og ikke bare for å være negativ/komme med meningen sin.