To nye lydbøker for barn på sørsamisk

Med de to nye lydbøkene «Sjaavnjoe-nïejte» («Ønskejenta») og «Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!» («Vi vil ha hund!») vil utgiverne bidra til at sørsamiske barn 8-12 år får et variert tilbud av bøker på sitt hjertespråk.

«Sjaavnjoe-nïejte» av Bodil Vidnes-Kopperud fra 2007 er en historie om adopsjonskjærlighet. Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina. Nora kjenner historien godt, og fyller ut morens beretning. En vakker fortelling om lengsel og om båndet mellom mor og datter. Ellen Bull Jonassen har oversatt og datteren Ejva-Krihke Jonassen fra Glåmos leser.

«Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!» av Ragnfrid Trohaug fra 2012 handler om søsknene Jennie og Åvla, og om alt de finner på for å få en egen hund. Det blir spennende, og de får god bruk for samarbeids- og overtalelsesevner. Åse Klemensson fra Namsskogan har oversatt, og NRK-stemmen Kjell Roger Appfjell har lest inn på Tonemakeriet studio på Snåsa.

Støtte fra Sametinget og fylkeskommunen

Bøkene er også utgitt «på papir», Sjaavnjoe-nïejte utkom i desember 2015, og Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh! utkommer nå samtidig med lydboka.

Lydbøkene utgis av språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik; papirbøkene av Gïelem nastedh på Snåsa. Begge deler i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og med støtte fra Sametinget og fylkeskommunen. I og med disse 3 utgivelsene har Nord-Trøndelag fylkesbibliotek bidratt til 44 utgivelser siden våren 2014.

 

pm-onskejenta-lydbokomslag

Kommentarer

Kommentarer