Gratulerer, damer!

Når man begynner å se på historien opp gjennom, er det ikke småtterier dere kvinner har måttet finne dere i. Men her i Norge er dere tross alt heldigere stilt enn andre steder i verden. 

I mange land gjør loven kvinner til annenrangs borgere. De kan ikke kle seg som de vil, kjøre bil eller jobbe om kvelden. Diskriminerende lovgivning griper ofte inn i familielivet, og kan nekte kvinner å gifte seg, å la være å gifte seg, skille seg eller gifte seg om igjen.

Diskriminering betyr ikke bare mangel på likhet, det bidrar også til å opprettholde skade. Når staten avviser vold mot kvinner som et privat anliggende, gir det et klart budskap om at vold mot kvinner er tolerert. Diskriminering mot kvinner blir ofte verre når de tilhører mer marginaliserte grupper på grunn av rase, etnisitet, seksuell legning, kaste, religion, klasse eller alder.

Her på berget

Blant årets 8. mars-paroler i Norge, ligger blant annet en kritikk av intimkirurgi. Et økende søkelys på kvinner som gjør kosmetiske inngrep i sitt underliv gjorde at parolen «La fitte flagre fritt – nei til kosmetisk intimkirurgi» ble vedtatt og dermed blir å finne i 8. mars-toget i Oslo i dag.

Den internasjonale Kvinnedagen 2017 handler om kvinner i arbeidslivet

Kvinner diskrimineres i arbeidslivet. Det eksisterer et lønnsgap mellom kjønnene også i Norge. Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og bruken av deltid er høy i kvinnedominerte yrker.

FN og UN Women har valgt å bruke årets internasjonale kvinnedag til å se hvordan vi kan akselerere likestillingsarbeidet i arbeidslivet, en viktig del av FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene skal stoppe diskriminering av kvinner. De skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Kommentarer

Kommentarer