Rusbruk blant ungdom på Island har stupt

På Island har røyking, drikking og narkotikabruk blant ungdom blitt dramatisk kuttet de siste 20 årene. Dette vekker oppsikt over hele verden. Så dramatisk er den positive trenden at The Independent har laget en reportasje. Så hva er det Islendingene gjør annerledes? 

De unge har sluttet å  henge i parkene på Island fordi de etter skoletid er i klubber for musikk, dans eller kunst. Eller de kan være på utflukter med sine foreldre, skriver Independent. 

I dag topper Island den europeiske tabellen for de “reneste” tenåringene. Prosentandelen av 15- og 16-åringer som hadde vært beruset i forrige måned falt fra 42 prosent i 1998 til 5 prosent i 2016. Andelen som noen gang har brukt cannabis har en nedgang fra 17 prosent til 7 prosent . De som røyker sigaretter hver dag falt fra 23 prosent til bare 3 prosent.

Hva gjorde de?

Måten landet har oppnådd denne snuoperasjonen er både radikal og evidensbasert, men det har støttet seg mye på det som kan kalles håndhevelse av sunn fornuft.

I 1992, måtte alle 14-, 15- og 16-åringer i alle skoler på Island fylle ut et spørreskjema med spørsmål om sine rusvaner, om forholdet til foreldrene og om fritidsaktiviteter. Denne prosessen ble gjentatt i 1995 og 1997. Resultatene var alarmerende. 25% røykte sigaretter daglig, over 40% hadde vært full siste måned.

På bakgrunn av denne informasjonen, ble en ny nasjonal plan meislet ut: Ungdom på Island. 

Lovene ble endret. Det ble forbudt å kjøpe tobakk under 18 år og alkohol under 20. Tettere bånd mellom foreldre og skole ble styrket gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoner på hver skole. Disse organisasjonene inngikk pedagogiske kontrakter med frivillige opsjoner med foreldrene; som å ikke å kjøpe alkohol til barna, eller ikke la dem ha fester alene. Foreldre ble informert om betydningen av å tilbringe tid – ikke bare “kvalitetstid” – med barna, kjenne deres venner og snakke om deres liv. Samtidig fikk ungdommene livsferdighetstrening , som fokuserte på å forbedre sine tanker om seg selv og sitt liv, og måten de var i interaksjon med andre mennesker. I tillegg ble det innført et “portforbud” for ungdom mellom 13 og 16 etter klokken 22. Staten satset på økte bevilgninger til organiserte fritidsaktiviteter, som musikk, kunst, dans og idrett.

Andelen som brukte alkohol, tobakk og cannabis stupte

Mellom 1997 og 2012 har andelen av barn i alderen 15 og 16 som rapporterte hvor ofte de, eller nesten alltid tilbringer tid med sine foreldre på hverdager blitt doblet – fra 23 prosent til 46 prosent – og andelen som deltok i organisert idrett minst fire ganger uka økte fra 24 prosent til 42 prosent.

I mellomtiden hadde røyking, drikking og bruk av cannabis i denne aldersgruppen stupt.

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentarer