Vil ikke ha skuter i nasjonalparken

Naturvernforbundet fremsetter klage på noen av snøscootertracéen i Snåsa fordi de berører nasjonalparken. Forbundet mener kommunen bryter med forskriften  utmark § 4a, bestemmelsene om utmark. De er kritisk til at forvaltningsmyndighet blir flyttet til private personer.

Det er spesielt disse av løypene det reageres på:

– Vi vil spesielt klage på vedtaket om å etablere to løyper over Grøningen når det er belyst at traséen kommer i sterk konflikt med friluftslivet. Vi vil også stille spørsmål ved etableringen av Gaundalsløypa mellom Gaundalen og Grønlivatnet. For å kunne komme til denne rekreasjonsløypa må man kjøre inn i og gjennom nasjonalparkområdet. Dette kan man gjøre hvis man får tillatelse av grunneier ved Gaundalen fjellgård, jamfør verneforskrift for BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.  Åpning av en rekreasjonsløype som krever at man først kjører inn i nasjonalparken. Det betyr at en privatperson har fått forvaltningsrett og forvaltningsansvar for snøscooterkjøring inne i nasjonalparken. Dette er prinsipielt feil og skal ikke være i hendene på en privat næringsdrivende. Vi vil derfor klage på at denne løypa etableres, i en lomme inne i nasjonalparkområdet, hvor det er nødvendig å ta seg gjennom nasjonalparken for å komme til løypa, står det i brevet til kommunen.

Når det gjelder løypetracé over Grøningen, mottok kommune mange klager fra hytteeiere på den planlagte løypa som skulle gå forbi hyttefelt på vatnet.  Hytteforeningen foreslo å korte ned og flytte løypa den slik at den gikk langs vannet på nordøstsiden og mer i le av vegetasjon og terreng. På bakgrunn av høringsinnspillene innstilte rådmannen å anlegge traséen slik hytteforeningen foreslo. Men naturvernforbundet ønsker at løypetracé over Grøningen skal tas bort i sin helhet.

Mener det ikke er avklart i verneforskriften

– Ved å åpne for en rekreasjonsløype for snøscooter som krever bruk av traseen igjennom nasjonalparken, er dette ikke avklart i verneforskriften. Videre står det at forvaltningsmyndigheten kan gi særskilt tillatelse. Dette er ikke i tråd med kommunens vedtak om at grunneier Gaundal skal ha forvaltningsmyndighet over bruk av traseen gjennom verneområdet. Med andre ord, med åpning av denne løypa (Gaundalsløypa) flyttes forvaltningsmyndigheten, som skal gi tillatelse til ferdselsformer som snøscooterkjøring i nasjonalparken, fra nasjonalpark-styret til en privat person. De ønsker at løypa tas bort i sin helhet.

Hele brevet til kommunen kan du laste ned her.