SØRSAMENES PREST: Bierna Bientie foretter nattverd på en gudstjeneste for sørsamer. I dag mottok han kongens fortjenestemedalje. (FOTO: kirken.no)

Bierna fikk kongens fortjenestemedalje

I dag fikk Bierna Leine Bientie tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for den sørsamiske befolkningen.

Seremonien fant sted ved Snåsa hotell.

I 2014 pensjonerte han seg som prest og har siden vært en sentral skikkelse i Norsk kirkesammenheng. Kommunen søkte om at Bientie får utmerkelsen for sin innsats som sokneprest og sørsameprest.

Fortjent

– Bierna Bientie har gjort en betydelig innsats for den sørsamiske befolkningen. Både som den første sørsamiske presten, og for oversettingen av ny liturgi på sørsamisk, sa ordføreren i Snåsa kommune, Tone Våg, til NRK.

Bierna Leine Bientie jobbet som den eneste sørsamiske presten i Den norske kirke fra 1998 frem til han ble pensjonist i 2014.

Les hele saken på NRK.no.

 

Kommentarer

Kommentarer