Matsvinnet skal halveres inne 2030

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år. Årlig kastes det i Norge rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat. Anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Nå har fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner sluttet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinn innen 2030.

– Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Om vi klarer å redusere matsvinnet, vil vi spare både penger og miljøet. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men for hele matbransjen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Matbransjens tiltak blir avgjørende

Mange tiltak for å hindre matsvinn er på plass allerede.  Dagligvarebutikker setter ned prisen på varer som nærmer seg utløpsdato, de selger brød i mindre størrelser, og det er kampanjer som sier “kjøp en, betal for en” fremfor “ta tre betal for en” som vi så tidligere.

– Regjeringen har fjernet moms på mat som gis bort til veldedighet, nettopp som motivasjon til å redusere matsvinn. Jeg vil utfordre matbransjen til å være kreative og nyskapende i årene framover. Matbransjens tiltak blir avgjørende for å klare å halvere matsvinnet innen 2030, sier forbrukerminister Solveig Horne.

(KILDE: Regjeringen.no)

 

Kommentarer

Kommentarer