FOTO: Guojunjun

Vil innføre turistskatt

Mange kommuner har den siste tiden opplevd forsøpling og avføring i friluftsområdene som følge av den økte turismen til landet. Flere partier går nå inn for å innføre turistskatt. 

Mange partier ønsker nå å gi kommuner tillatelser til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter som kommunene har ved reiseliv. Hensikten med en turistskatt er å dekke for eksempel tilrettelegging og vedlikehold av populære naturattraksjoner og severdigheter. Lofoten er eksempel på et område der den økte turiststrømmen de siste årene har slitt på natur og severdigheter. Argumentet for turistskatt er at kommunene alene ikke kan tilrettelegge for turisme og utvikling i fremtiden.

Listetoppene til SV, Rødt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av en turistskatt, mens Sp og Aps listetopper mener staten må bidra mer for å avhjelpe problemene den økte turiststrømmen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne ønsker andre virkemidler, mens bare de lokale listetoppene til Høyre og Fremskrittspartiet sier blankt nei, i følge VG. 

– Reiselivet er ikke en utgift, men først og fremst en stor inntekt for norske kommuner

Mange er uenige i  idéen:

 – Fri ferdsel i utmark er en av de viktigste grunnene til at både nordmenn og utlendinger søker til den norske naturen. Dette prinsippet må vi ikke rokke ved, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som mener forslaget vil svekke friluftslivet.

Reiselivet er ikke en utgift, men først og fremst en stor inntekt for norske kommuner, for staten og for reiselivsaktørene, mener paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.

Hard beskatning

NHO reiseliv er også uenig i forslaget.  NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold mener en turistskatt kan hemme Norge i den tøffe internasjonale konkurransen om turistene:

– Flyseteavgiften og økt moms på overnatting har allerede påført reiselivet en svært uheldig konkurranseulempe. Fra før er også norsk reiseliv hardere beskattet enn våre nordiske konkurrenter. En turistskatt vil svekke vår konkurranseevne ytterligere. Vi risikerer at turistene velger andre nordiske reisemål som er billigere, sier Krohn Devold til NHO reiseliv. 

Regjeringen har blankt avvist forslaget om å innføre turistskatt i Norge.