Vil bistå med tilrettelegging for vannsportaktiviteter

I et brev fra Norges motorsportforbund- til Are Tomter i Snåsa kommune, ytrer organisasjonen at de ønsker å være med å tilrettelegge for vannscooter- trafikk på Snåsas vann. De mener også at idretts- og folkehelseperspektivet har blitt oversett i den offentlige debatten etter at regjeringen 18. mai sidestilte vannscootere med vanlige båter. 

ANNONSE: Frostvik. Tilbehør som holder! Bor, bits, slipeskiver, verktøykasser og mye mer.

NMF stiller seg til rådighet for å bidra med råd og ekspertise for å hjelpe kommunene til å utvikle gode regelverk og vurdere egnede aktivitetsområder.

Den økende populariteten for vannscooterbruk gir et betydelig potensiale for rekruttering til idrettsaktivitet, mener organisasjonen. De positive samfunnsverdiene er dessverre kommet i skyggen av uriktig og usaklig argumentasjon. Vannscooter/aquabike/jetski er en stor idrettsgren internasjonalt, hvor våre norske utøvere hevder seg helt i verdenstoppen, fortsetter de. Eksempler på uriktig og usaklig debatt har de ikke oppgitt.

Norsk motorsportforbund sier at det er ønskelig å finne egnede områder hvor båtsport og rekreasjonskjøring kan utøves i regulerte former. -Hele eller deler av slike områder kan reguleres som idrettsanlegg.

NMF mener det er viktig at kommunene møter utfordringen med vannscootere og raske båter med balanserte og gode løsninger. Ved god tilrettelegging for båt- og vannscooteraktivitet vil man kunne forebygge problemer med ulovlig og sjenerende aktiviteter og konflikter med andre interessegrupper. Totalt forbud eller dårlige løsninger vil gi et betydelig kontrollbehov, skjerpe konfliktnivået og i praksis kunne øke problemene, står det i brevet.

HER KAN DU LASTE NED OG LESE HELE BREVET. DET LIGGER PÅ SNÅSA KOMMUNES HJEMMESIDE, DATO 16.08.

Norsk Friluftsliv var tidlig ute på banen

Fredag 2.juni sendt Norsk Friluftsliv ut et brev til alle Norges kommuner med oppfordring til å kjapt få på plass et lokalt vannscooterregelverk. Hvis dette ikke skjer, frykter organisasjonen at mange hytteeiere og brukere av kystområdene går en støyfull sommer i vente, og det er også stor fare for ulykker, mener de. HER KAN DU LESE HELE BREVET. 

– Med hjemmel i motorferdselloven, kan kommunene nå innføre forbud mot vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er forbudt. I tillegg kan de velge å begrense eller forby bruken av vannscootere, med hensyn til friluftsliv, miljø og trygg ferdsel. De har også mulighet til å innføre lokale fartsgrenser, men disse vil da gjelde alle fritidsfartøyer, og ikke bare vannscootere, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

ANNONSE: Outnorth. Sport og villmark. 

 

Snåsa kommune har ikke publisert noe nytt regelverk for motorferdsel på vassdrag i Snåsa ennå. Per i dag gjelder regelverket fastsatt av Snåsa kommunestyre 29. juni 1995. Der står det blant annet:

Ferdsel med motorfartøy på Snåsavatnet skal styres mot en bruk som er forenlig med ønsket om å bevare Snåsavassdraget som et reint og attraktivt vassdrag. Viktig her er hensynet til at vassdraget nedenfor Snåsavatnet er en viktig drikkevannskilde.

Hva mener du om at vannscooter er sidestilt med båt? For eller imot, send gjerne et lesebrev til [email protected] 

ANNONSE: Adams matkasse. Mat & tilbehør.