Politikerne inviterer til valgdebatt

Med parolen “Liv i bygda!” arrangerer de politiske partiene på Snåsa til valgdebatt om distriktspolitikk, bolyst og befolkningsvekst. Med mange fremtredende distriktspolitikere, kan dette bli en interessant debatt.

Debatten som blir avholdt på Snåsa hotell onsdag 30.august klokken 19:00 kan skilte med fremtredende debattanter som Arild Grande, Arbeiderpartiet, Marit Arnstad, Senterpartiet, Anders Kiær, Høyre, André Skjelstad, Venstre, Torgeir Strøm, Sosialistisk Venstreparti, Espen Teigen, Fremskrittspartiet og Åste Marie Lande Lindau, Kristelig Folkeparti.

Ungdom i sentrum

Temaene vil være rundt distriktspolitikk, bolyst og befolkningsvekst, og her er det ungdommen som er satt i sentrum. – “Hva er partienes politikk for at UNGDOM kan se for seg ei FRAMTID i distriktskommuner som Snåsa?”

Debattlederen er ingen ringere enn Kato Nykvist som er politisk redaktør i NATIONEN.

Snåsa Hotell – onsdag 30. august kl 1900, altså. 

Snåsapolitikerne ønsker alle velkommen til debatt, og lover at det blir kaffe med nogo attåt.

ANNONSE: BYGGmax.no. Bygg og hage. 

Kommentarer

Kommentarer