Bildet er en illustrasjon. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

Kraftutbygging i Strindelva og Jørstadelva avvist

 Hensynet til reindrift, vassdragsvern og landskap er viktigere, mener fylkesmannen. Derfor blir det ingen bygging av de planlagte kraftverkene.

Snåsavassdraget er et av de vassdrag i Nord-Trøndelag, som fra før er mest berørt av vannkraftutbygging og utbygging her vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser mht. samla belastning for Snåsavassdraget, jf. naturmangfoldloven § 10, melder NRK Sapmi torsdag 17.08.

Fylkesmannen går imot de omsøkte prosjektene i Strindelva og Jørstadelva, og fremmer innsigelse til utbygging.

Les hele saken på NRK.

ANNONSE: Outnorth.no Sport & villmark.

Kommentarer

Kommentarer