Administrerende direktør i NTE Marked, Svein Olav Munkeby.(PRESSEFOTO)

Ønsker mer satsing på fiberutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets oversikt for 2016 viser at like under halvparten av husholdningene har tilgang til skikkelig bredbånd, som kan levere 100 Mbit/s både inn og ut av huset. Det er et nedslående tall når vi vet hva folk flest og bedrifter får bruk for av båndbredde i et gjennomdigitalisert samfunn, mener administrerende direktør i NTE Marked, Svein Olav Munkeby.

Det er stor spenning knyttet til hvem som danner landets neste regjering. Det vi derimot vet er at de som vandrer inn i regjeringskontorene i høst vil få hendene fulle med det som for mange er et «buzzord»; digitalisering. Uansett hvem som styrer, vil digitalisering innebære gjennomgripende endringer for både helse, skole, samferdsel, fornybar energi og en rekke andre viktige samfunnsområder. Dette står imidlertid i sterk kontrast til at mange enda sliter med elendig bredbånd. Det fortelles fortsatt om bedrifter som vurderer å legge ned eller flytte på grunn av dårlig internett. Da føles nok muligheter som roboter og skyløsninger ganske langt unna. Dersom vi her i landet mener alvor med digitalisering haster det nå å grave fram nok penger til helt nødvendig fiberutbygging.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets oversikt for 2016 viser at like under halvparten av husholdningene har tilgang til skikkelig bredbånd, som kan levere 100 Mbit/s både inn og ut av huset. Det er et nedslående tall når vi vet hva folk flest og bedrifter får bruk for av båndbredde i et gjennomdigitalisert samfunn. Dette er også bildet på et digitalt klasseskille som raskt vokser fram mellom de som er og de som ikke er med på digitaliseringen. Det er vanskelig å forestille seg at ansvarlige politikere vil sitte stille og se på en slik utvikling når vi vet at høyhastighets bredbånd er kritisk infrastruktur. Det gir grunnlag for utvikling av næringsliv, offentlig virksomhet og utdanning, for bolyst og kulturelle og sosiale opplevelser. Eller som ordfører Ole Morten Balstad i Selbu uttalte da NTE nylig startet utbygging av fiber i kommunen: «Dette er like viktig som da veien over skogen ble åpen om vinteren». Vi er helt enige og vår holdning er derfor at alle, både i Trøndelag og landet for øvrig, bør ha direkte tilgang til fiber. På samme måte som strøm skal være tilgjengelig for alle i Norge, bør også fiberbasert bredbånd bli det. «Ambisiøst» kan man ikke kalle et slikt mål, «minstekrav» er nok et bedre ord i denne digitaliseringens tidsalder.

Høyhastighets bredbånd leveres via en fiberkabel i bakken. En graveforskrift som skal gjøre det lettere å legge fiberkabler i jorda er vel og bra. Det er likevel sånn, at for å bygge ut nødvendig infrastruktur hos de husstander som ikke ligger i større boligfelt i sentrale strøk – det vil si en stor del av Norge, så er det faktisk penger som må til. Spørsmålet er hva man skal gjøre med de områdene der det ikke er lønnsomt, eksempelvis for NTE, å bygge ut fiberbasert bredbånd. Vi vil ha Staten inn som en mye tydeligere økonomisk bidragsyter i en nasjonal dugnad der både utbyggere, kommuner, næringsliv og innbyggere allerede er tydelig til stede. Jeg tror vi kan love svært god samfunnsmessig avkastning på innvesteringen. 

Svein Olav Munkeby
administrerende direktør i NTE MarKED.

Annonse: Byggmax.no. Bygg og hage

 

Kommentarer

Kommentarer