Mangfoldige Snåsa sett fra lufta

I løpet av sommeren og høsten 2017 har Hallvard U. Smestad vært litt overalt for å filme ulike steder på Snåsa med drone, både fra bygda og fjellet. Snåsa er en stor kommune, så det har selvsagt vært vanskelig å få med alt. Men denne videoen tegner et godt bilde på mangfoldige Snåsa.

Kommentarer

Kommentarer