Nå kommer de nye strømmålerne

Nå får de første nordtrønderske strømkundene nye, automatiske strømmålere. Fram til 2019 skal 86 000 nordtrønderske målere byttes. Nasjonalt dreier det seg om mer enn to millioner målere, i det som betegnes som den største moderniseringen av norsk strømnett på 100 år.

Staten, gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), påla for noen år siden alle norske nettselskaper å innføre automatiske strømmålere hos alle kunder. I de årene som har gått, er tiden brukt til en omfattende planlegging, for å sikre at det vi skal gjøre, blir gjort skikkelig og med utstyr som er framtidsrettet.

Hvorfor skal Norge ha automatiske strømmålere? Vi har jo tilsynelatende levd godt med dagens målere og kundene har lojalt registrert sitt forbruk. Målet med de nye målerne er at de skal bidra til et smartere, sikrere og mer effektivt strømnett. Hele samfunnet digitaliseres, stadig større deler av utstyr og installasjoner i våre hjem kan styres enten via egne enheter eller via telefonen. De nye målerne gjør det mulig for den enkelte kunde å koble til det utstyr husstanden har behov for, enten det er for å styre energiforbruket eller slå på og av lyset, varmen eller varmtvannstanken.

Den umiddelbare forskjellen folk flest vi merke, er imidlertid at det blir slutt med månedlig avlesing av strømforbruket. De nye målerne registrer forbruket automatisk, time for time. For mange betyr det at de får muligheter for å følge med forbruket sitt bedre enn de kan i dag. Å bli mer bevisst eget forbruk, kan være en inspirasjon til å spare energi og dermed penger.

De nye målerne gir også NTE nyttig informasjon ved strømbrudd eller andre feil i strømnettet. Vi får raskere varsel om feil, vi får lokalisert feilen raskere og kan dermed også raskere komme i gang med feilretting. Dermed kan framtidige strømbrudd i mange tilfeller bli kortere enn det som er tilfellet i dag og den generelle kvaliteten på strømforsyningen kan bli bedre.

Vi startet i slutten av august i et avgrenset område i Steinkjer, en forholdsvis rolig start før vi seinere i høst setter opp farten for alvor. I slutten av september starter vi i Levanger og i november er vi i gang i Stjørdal og Snåsa. Fra kommende årsskifte skal det monteres ikke mindre enn 300 målere daglig, da er vi også i gang i Indre Namdal. Etter planen avslutter vi i Namsos, Flatanger, Namdalseid, Overhalla og Fosnes høsten 2018. En fullstendig oversikt over når vi starter montering i de ulike kommunene, finnes på NTE Netts nettsider, ntenett.no. Her finner du også generell informasjon om overgangen til automatiske strømmålere.

I et så stort prosjekt kan det naturligvis bli endringer i framdriften undervegs, men som kunde kan du være trygg på at du i god tid før montasje får beskjed om når det er din tur til å få ny automatisk strømmåler. To-tre måneder før våre montører kommer til ditt område, får du brev med orientering om målerbytte. To uker før byttet skal skje, får du brev med forslag til dato og klokkeslett, passer ikke tidspunktet, er det naturligvis mulig å be om å få det flyttet. To dager før montasjen, kommer en SMS med påminnelse om avtalen. Det er viktig at det er en voksen person til stede under målerbyttet, som normalt ikke tar mer enn en halvtime.

Samtidig med at målerne byttes ut, bygges det også et kommunikasjonsnett som sørger for at måleravlesingene sendes inn til enhver tid. Dette nettet av sendere er ikke nødvendigvis ferdig utbygd overalt når vi monterer de ny målerne, det betyr at enkelte kunder i en periode vil bli bedt om å lese av måleren som før. Det skal imidlertid ikke gå lang tid før de nye målerne sender inn ditt forbruk uten at du trenger å bry deg om måleravlesing.

Det er en stor jobb som nå skal gjøres for å modernisere strømnettet i hele Norge. Vårt mål er at vi i Nord-Trøndelag skal greie å gjøre dette på en måte som skaper minst mulig bryderi for deg som kunde, men som gjør energihverdagen din både enklere og tryggere og etter hvert også smartere.

Helge Moe, prosjektleder for nye målere i NTE Nett

 

Kommentarer

Kommentarer