Rekordmange sørsamiske barnebøker

Under den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa denne uka, kommer det 6 nye barnebøker og 4 lydbøker på sørsamisk. Det er rekord i antall nye utgivelser på en gang.

– Vi tar vårt ansvar for sørsamisk språk og kultur alvorlig, sier fylkesråd May Britt Lagesen i Nord-Trøndelag.  – Våre mål med de sørsamiske barnebøkene er språkvitalisering og leseglede. Det oppnår vi gjennom å tilby mange og ulike bøker i samarbeid med de gode fagmiljøene i det sørsamiske samfunnet.

Fire av de seks bøkene er oversatt fra norsk, og to fra engelsk. Målgruppen spenner fra 3 til 12 år, og repertoaret omfatter både fotballgutter, en prisverdig krokodille, en faktabok om dinosaurer og to bildebøker med «Mormor og de åtte ungene» – eller «Aahka jïh gaektsie aahkovh» som det heter i Meerke K. Bienties oversettelse. Det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh utgir bøkene i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

Presenteres på “Barnebokfest”

To av lydbøkene er basert på nylig oversatte barnebøker fra norsk. De to andre er 25 år gamle kassettlydbøker med samiske eventyr, som kommer på cd. Det er det sørsamiske språksenteret Gïeleaernie som utgir lydbøkene i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

Bøkene skal første gang presenteres på «barnebokfest» for elevene på sameskolen på Snåsa torsdag formiddag. Samme dag er bøkene også i salg for første gang, og er i salg ved museet Saemien Sijte.

Disse bøkene kommer i tillegg til 5 barnebøker som ble lansert i vår, og flere er underveis. Med disse bøkene har Nord-Trøndelag fylkesbibliotek bidratt til 69 utgivelser/oversettelser siden våren 2014.

Kommentarer

Kommentarer