PRISVINNEREN OG JURYEN: Fv, Berit Ellen Gaino Jåma, Birgitta Fossum, Arvid Jåma, May Britt Lagesen, Hanne-Lena Jåma. (FOTO: Saemien Sijte.)

Arvid Jåma vant sørsamisk kulturpris for 2017

Under den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe ble det for første gang delt ut sørsamisk kulturpris, og pristageren er en person som har brukt hele sitt liv til å styrke sørsamisk kultur.

Som vinneren selv har sagt: «Det handler om århundre lange tradisjoner og om reindrifta som kulturbærer. Ja, det handler om å bevare et helt folk»

Vedkommende har vist en imponerende styrke – for hele hans voksne liv har han kjempet mot storsamfunnets økende krav om å ta reinbeitearealer til andre formål. En kamp vedkommende fortsatt står i. Allerede på 1970-tallet startet kampen for å redde reinbeiteområdene mot store inngrep, en kamp som den dag i dag pågår i aller høyeste grad.

Har jobbet ved Saemien Sijte

Vinneren har hatt mange politiske verv knyttet til reindrifta og han har også engasjert seg for samisk kultur på mange måter. I en periode var han også vikarierende leder på Saemien Sijte.

Personen som får denne prisen så tidlig behovet av å dokumentere den sørsamiske tilstedeværelsen som en motvekt mot historikernes innvandringsteorier. Det har han gjort gjennom både å registrere kulturminner og gjennom sitt omfattende arbeid med å dokumentere slekter. Han har blant annet systematisert over 20000 samiske navn i familier og slekter.

Vinneren er en flittig foreleser og formidler, og han deler gjerne sin kunnskap på alle de måter han kan. Det er ikke få personer som har fått hjelp til å lære om sin sørsamiske historie og slekt. Hans arbeid er helt uvurderlig, sier juryen.

Bakgrunn for Sørsamisk kulturpris ble opprettet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og de samiske institusjonene i Nord-Trøndelag. Juryen består av Birgitta Fossum, Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter, Hanne-Lena Wilks, språksenteret Gïelem Nastedh og Berit Ellen Gaino Jåma, språksenteret Gïeleeaernie. Fylkesråd May Britt Lagesen delte ut prisen.

– Det har ikke tidligere eksistert noen slik pris, og vi mente det var mange i det sørsamiske samfunnet som fortjente en oppmerksomhet. Prisen vil deles ut årlig til noen som har gjort en betydende innsats for sørsamisk kultur, sier Birgitta Fossum.
 

 

Kommentarer

Kommentarer