Sametingsråd Henrik Olsen. (FOTO: Sametinget)

– Frykter realnedgang i kulturbudsjettet

Sametingsrådet har nå begynt å jobbe med Sametingets budsjett for 2018. Handlingsrommet deres er sterkt innskrenket på grunn av for liten økning i statssbudsjettforslaget regjeringen kom med i forrige uke.

– For oss blir det veldig vanskelig å opprettholde nivået vi har hatt i kulturbudsjettet, på grunn av at regjeringen ikke viderefører midlene som vi har fått de siste fem årene gjennom Kulturløftet til Stoltenberg II. Det er 10 millioner som nå er borte fra statsbudsjettet og konsekvensen av dette blir knallharde prioriteringer som vil sette sterke begrensninger på kulturbudsjettet. Vi frykter en realnedgang i kulturbudsjettet, sier budsjettansvarlig og sametingsråd Henrik Olsen.

I jubileumsåret som snart er tilbakelagt, har samisk kunst og kultur virkelig vært i vinden og blitt løftet frem internasjonalt. Sametingsrådet er redd det vil komme sterke reaksjoner når arbeidet med budsjettet er gjort og de ikke klarer å følge opp den positive trenden.

– Det er paradoksalt at regjeringen velger å kutte i nettopp kulturstøtten, nå som samisk kunst og kultur endelig har fått et stort gjennombrudd internasjonalt. Det vil tvilsomt være mulig for oss å legge til rette for tilsvarende satsning neste år, siden kuttet er så omfattende, sier Olsen.

Knallharde prioriteringer

Rådet synes likevel at det er positivt at samiske språk, læremidler, læreplanarbeid og samisk bygningsvern får et løft. Også samiske barnehager er budsjettvinnere til neste år, der bevilgningene skal bidra til at samiske barn får utviklet sitt språk og sin kultur allerede i barnehagen.

Men, på grunn av at mye av de midlene som utgjør økningen i bevilgningen til Sametinget er øremerkede midler, må rådet gjøre knallharde prioriteringer i arbeidet med sitt budsjett.

– Vi vil nå bruke de neste to ukene med å jobbe med Stortinget, for å prøve å få endret på kuttene i statsbudsjettforslaget. Det er ikke godt nok, derfor vil vi nå legge mye arbeid i å nå de rette stortingspolitikerne og forklare utfordringene våre til dem, sier Olsen.

Han har også stor tro på at finansminister Siv Jensen etter siste dagers intense diskusjoner om urfolkskultur, vil være lydhør ovenfor utfordringer nasjonens eget urfolk står ovenfor.

Kommentarer

Kommentarer