FOTO: 4H Trøndelag

Historisk plakettutdeling i 4H Trøndelag

For aller første gang var plakettmottakere fra hele vårt nye langstrakte fylke samlet til plakettfest i Trondheim sist lørdag. For 4H-ere fra Bindal i nord til Glåmos lengst sør ble det en høytidelig feiring med utdeling ved fylkesmann Frank Jenssen og påfølgende festmiddag med taler. Dette er uten sidestykke det mest høytidelige arrangementet i 4H Trøndelag i løpet av året.

Bunad- og dresskledde, stolte og glade over fullført løp i 4H, var 69 plakettmottakere med familie og venner samlet på Thon Hotell Prinsen sist lørdag, for å overvære historiens første plakettutdeling i 4H Trøndelag. Folkemusiker Einar Olav Larsen fra Verdal satte tonen med sin bunadskledde fiolin – hardingfela, før fylkesmann Frank Jenssen inntok scenen. Han oppfordret i sin tale, ungdommen til å gå inn i framtiden med hele seg og ta med seg alt de er videre i livet som studenter og arbeidstakere. Respekt for andre og evnene til å se hvert enkelt menneske som unik var også verdier fylkesmannen fremhevet.

For å få 4H-plaketten må man ha gjennomført og fått godkjent i alt 7 4H-prosjekt over minst 7 år.  Gjennom styrearbeid, prosjektarbeid og deltakelse på kurs og ulike leirer, får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og en 4H-er som har fullført 4H-programmet sitter inne med mye kunnskap og erfaring om samarbeid på tvers av aldersgrupper, møteledelse og medlemsdemokrati. I tillegg deltar mange 4H-ere på kurs og leirer både nasjonalt og internasjonalt, og får på den måten en enestående anledning til å knytte nye vennskapsbånd og kontakter. Plakettmottakerene har mulighet til å fortsette sitt frivillige engasjement i 4H som alumnmedlemmer i sin moderklubb og/eller i STÆA og NTAK. Totalt 109 4H-erer gjorde seg fortjent til 4H-plaketten i 2017.

Mange gratulanter

Nestleder i fylkesstyret i 4H Trøndelag, Ingrid Kristine Kjøsnes fra Varden 4H i Selbu, var første gratulant. Tross sin unge alder (20) innehar hun frivillige verv i både egen klubb, STÆA og fylkesstyret.

– 4H har gjort meg trygg på meg selv, derfor står jeg her i dag og gratulerer dere på vegne av fylkesstyret, sa Kjøsnes.

Rørende tale fra plakettmottaker

Hilde Bruvoll Bach fra Bjønnspåret 4H i Snåsa holdt tale på vegen av plakettmottakerne.

-Det er vanskelig å forklare når folk som spør hva 4H er. 4H er så mye, sa Bach og ramser opp en hel del minner og legger til: -De jeg har blitt kjent med gjennom min tid i 4H er ikke venner – de er familie. Hun rettet på vegne av alle en stor takk til foreldrene – uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Stolt 4H-mamma

-Ta med dere det dere har lært i 4H og vis det fram med stolthet, sa Brit Melting, 4H-mamma og mangeårig rådgiver i Voll 4H. Melting som selv har plaketten fra Mosvik 4H, fortsatter:

-Gjennom min jobb møter jeg 4H-ere overalt; på slottet i Oslo jobber 4H-ere, på Ambassaden i Berlin likeså. Det dere har lært gjennom prosjektarbeid settes høyt i arbeidslivet, det dere har med dere av sosiale ferdigheter og engasjement er minst like viktig, fremhevet Melting.

Fullendt 4H-løp er starten på alumnlivet

Rodgeir Geving fra Stjørdal og NTAK ønsket velkommen til alumnlivet.

– Når jeg får spørsmål om hva 4H er fra noen som ikke kjenner organisasjonen vår, da svarer jeg: 4H er alt du har gått glipp av.

Takk for maten fra Norges Bondelags leder

Lars Petter Bartens har selv plaketten fra Fram 4H på Beistad og var til stede som far til en ny generasjon plakettmottaker. Bartens fremhevet måltidets betydning som samlingspunkt og ramme rundt en slik høytidelighet, samt den økende en bevissthet rundt råvarer og lokal mat, der Trøndelag er i en særstilling. Bartnes roste hotellet for god mat og effektiv servering av nærmer 200 personer.

Kun få dager igjen til neste treffpunkt

Håkon Rønvik fra STÆA, benyttet anledningen til å gjøre plakettmottakerne klar over sine muligheter som alumner.

-Det finnes to typer alumner, de som deltar på arrangement for å være sosiale og ha det moro og de som engasjerer seg for å skape treffpunkt og anledninger til moro og læring. Fredag 9. februar samles hele 560 4H-ere, alumner og voksne i Stjørdalshallen for ei hel natt med volleyball. Over halvparten av fylkets 96 4H-klubber stiller lag. Her er muligheten for dere til å være med å bidra til en stor opplevelse for alle som kommer, sa Rønvik. Dette er et stort arrangement som STÆA og NTAK for første gang arrangerer sammen og vi vil se dere der!

Festmiddagen ble avsluttet med 4H-løftet og felles fotografering av kveldens hovedpersoner.

 

Kommentarer

Kommentarer

FOTO: 4H Trøndelag