FOTO: Solvår Irene Engum

Nå er det bevist at naturen kurerer stress

22 studier har påvist at det å oppholde seg i grønne omgivelser gir et redusert stressnivå, sammenlignet med å oppholde seg innendørs eller i urbane områder. Det viser rapporten «Viden om friluftslivs effekter på sundhed», som er en oppsummering av en forskningsoversikt basert på 489 individuelle studier om friluftsliv og helse.

Sånn sett er vi da i en meget gunstig posisjon vi som bor på Snåsa, med skiløypenett over hele bygda, masse natur og lett tilgjengelige turområder, der vi enkelte steder har fiskevann med bilvei helt fram eller skogsveier gjennom skog med rikt dyreliv. For deg som ønsker ut på eventyr, har vi også nå nyetablerte skuterløyper der du kan renne på ski langt inn i fjellparadiset. Snåsningene er et folkeslag med lav puls!

I disse årene ser vi en økende bruk av friluftsliv og aktiviteter i naturen i helsearbeidetinnsatser, står det i den nye rapporten. Derfor er det viktig å fokusere på hva fungerer bra og mindre godt – og hva
uteliv og natur kan bidra spesielt i forhold til vår helse. På den måten kan vi sikrer den beste og mest effektive innsatsen,slik at friluftslivets helseeffekter blir utnyttet maksimalt.

Uutnyttet potensiale

Naturen er et uutnyttet potensiale for å bidra til bedre helse – både fysisk, mentalt og sosialt. Naturen er for alle – selv de som sverger til treningssentre, idrettshaller og andre mer tradisjonelle treningsprogrammer. Det er ute i naturen du virkelig finner roen. Den daglige turen med hunden, en sykkeltur eller en tur i skogen gjør en stor forskjell hvis alternativet er å sitte stille hjemme på sofaen.

– At naturen kan ha en helbredende effekt på stress og bekymrede tanker, er nok noe veldig mange har kjent på kroppen. Det er jo ikke uten grunn at mange av de jeg møter, enten de er Stortingspolitikere eller skoleungdom, forteller at de opplever at de må ut i naturen for å «lade batteriene», sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Rapporten viser også at krevende ekspedisjoner og leirbaserte opphold i naturen i forbindelse med ulike behandlingsopplegg, kan ha positiv innvirkning på den psykiske og sosiale utviklingen til de som deltar.

Den danske rapporten kan du lese her. 

Kommentarer

Kommentarer