Noen som ikke har vært redd for å tenke nytt og å satse på klimavennlige omlegginger på gården, er Gran nordre. (FOTO: Hallvard U. Smestad)

Bøndene tør ikke satse på klimatiltak

Bøndene blir oppfordret til å satse på dyre klimatiltak, men mange tør ikke satse fordi de ikke vet hva de får igjen for investeringene viser en ny forskningsrapport. 

Rundt ni prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra utslipp av metan, lystgass og CO2 fra landbruket. Norge har i følge Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent, og her spiller bøndene en viktig brikke. Men bøndene er skeptiske til å foreta store investeringer og omlegginger:

– Bøndene opplever at de politiske signalene er uklare, og at de oppmuntres til å gjøre dyre klimatiltak, uten å vite hva de får igjen for investeringene, forteller Frode Flemsæter, forsker ved Ruralis til forskning.no.

Forventer å bli berørt

Samtidig forventer nesten halvparten av norske bønder å bli berørt av klimaendringer, viser en annen undersøkelse fra samme forskningsinstitutt. Det er bare 2 % som har svart at de vil gjøre omlegginger på gården, i følge den landsomfattende undersøkelsen.

De fleste mente i undersøkelsen at ansvaret for klimaet ligger hos både enkeltmennesket og samfunnet rundt. – Det er ikke mange som merker mer til klimaendringene enn en bonde som har fått ødelagt avlingene av flom, sier forsker Hilde Bjørkhaug, og sier dette er godt utgangspunkt for å vekke bøndenes engasjement.

Bøndene mente det var urealistisk å forvente at de skulle ta større økonomisk risiko, eller gi slipp på åpenbare inntektskilder når dette ga liten eller ingen nytte for klimaet globalt.

– Uklare signaler fra myndighetene bremser investeringsviljen. Økonomisk trygge rammer er derfor en nøkkelfaktor for å få endring. Samfunnets økte fokus på klima gjør at presset fra utsiden allerede er der, sier Flemsæter.

Du kan lese hele saken på forsking.no

Erik og Cornelia på Gran nordre på Snåsa har valgt å satse miljøvennlig. Denne reportasjen kan du lese om her.