Søker forsterforeldre

Bufetat er i gang med fosterhjemskampanje for å rekruttere flere fosterhjem. I den forbindelsen arrangeres det et informasjonsmøte på Snåsa.

Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og for mange av disse er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. I håp om å rekruttere flere fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge være synlig på Snåsa i tiden fremover.

I forbindelse med at Bufetat har en nasjonal ungdomskampanje gående i samarbeid med UKM, vil de også gjeste Grong ved Fylkesmønstringen helga 20-22 april. Dette er en aksjon som heter KlemMalin.no. Her kan en gå inn for å gi klemmer og vise at en bryr seg om ungdom som har det vanskelig.

Skal synliggjøres

Det overordnede målet med aksjonen er å synliggjøre behovet for fosterhjem og gi informasjon og kunnskap til ungdom og foreldre.

Vi vil også være synlig med plakater på offentlige steder i Snåsa. Bufetat håpet er at så mange som mulig tar turen til informasjonsmøtet som gjennomføres på Snåsa Hotell, konferansesal Luru, Mandag 23 april kl 1800-2000. Der vil de fremmøtte få vite hva et fosterhjem egentlig er, hvem som kan bli det og mye mer. Møtet er selvsagt helt uforpliktende.

Informasjonsmøtet avholdes ved Snåsa Hotell, konferansesal Luru, 23 April kl 1800-2000.

(For mer informasjon om aktiviteten – ta kontakt med Vivian Lindstrøm på telefon 466 17 748 eller mail; [email protected])

 

Kommentarer

Kommentarer