Av Duodjiinfo

Sámiid Duodji representert i Trøndelag fylkeskommune

Hanne-Lena Wilks (50) fra Snåsa blir første representant i Samisk råd i Trøndelag for landsorganisasjonen Sámiid Duodji.

– Fylkeskommunen viser med dette at de vil ta større ansvar for sin samiske befolkning, for både sørsamisk språk, kulturutøvelse og reindrift. Duedtie (nordsamisk: duodji) er en viktig del av samenes kulturarv. Duedtie er næring, kultur, formtenking og levende tradisjoner. Hanne-Lena Wilks vil representere duedtie-interessene på en utmerket måte, sier en fornøyd leder av Sámiid Duodji, Catarina Utsi i en pressemelding.

Wilks er leder i Sámiid Duodji region sørsamer (sørsamisk: Åarjel Saemien Dajve). Hun er reineier i Skæhkere sijte (Skjækra reinbeitedistrikt), medeier av Wilks Design AS og daglig leder ved Gïelem nastedh (sørsamisk språksenter) på Snåsa.

– Sámiid Duodji gleder seg over at «nye» Trøndelag fylkeskommune for første gang har oppnevnt en representant for Sámiid Duodji til Samisk råd/ Saemien raedie. Dette er spesielt viktig fordi duedtie er en viktig immatriell kulturarv. Duedtie er en sentral kultur- og språkbærer og identitetsskapende for samer, og er rødlistet som truet håndverksfag, sier Utsi.

Nytt samisk råd

Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.  Rådet skal være en ressurs i fylkeskommunens arbeid med å styrke og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Rådet skal være et samarbeidsforum for bl.a. strategier i det samiske arbeidet. Samisk råd består av i alt 23 medlemmer fra samiske institusjoner, organisasjoner, politikere og representanter fra fylkeskommunen. Det nye rådet møttes for første gang 4. april 2018. Leder er fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen (Ap).

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon som har som formål å ivareta duedties særegenhet og å fremme samisk duedtie faglig, kulturelt, sosialt og økonomisk. Organisasjonen skal være pådriver for utvikling av kulturbærende og næringsrettet duedtievirksomhet, bedre duedtieutøvernes rammebetingelser i tillegg til å ha serviceoppgaver for sine medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1979, og er i dag organisert i 6 regioner. Åarjel Saemien Dajve har  mange medlemmer og har spesiell fokus på å ivareta sørsamiske duedtietradisjoner.

Duedtie er et sørsamisk begrep for håndlagede samiske klær, redskap, husgeråd, fangstredskaper og utsmykning. Duedtie har lange tradisjoner. Grunnlaget for duedtie og samisk kunsthåndverk er også i dag materialer fra naturen. Duedtie utføres i henhold til gamle tradisjoner med spesifikke særegenheter som er ulike fra område til område, og tilpasses ny teknologi og nye bruksområder.

Kommentarer

Kommentarer