Om Snåsa

Det som kjennetegner Snåsa er den fine naturen med orkideene, Snåsavatnet, kulturlandskapet, skogdalene og de store fjellområdene.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er en stor del av kommunen, som kan titulere seg med merkevarenavnet Nasjonalparkkommune.

På folkemunne sies det at vi har en kvadratkilometer hver og et fiskevann hver, og det er faktisk sant.

Snåsa er også et samisk sentrum med egen barneskole og internat for sørsamiske barn, det sørsamiske museum og kultursenter Saemien Sijte med flere samiske institusjoner. Snåsa er som den eneste kommunen i sørsamisk område med i forvaltningsområde for samisk språk.

Snåsa kommune ligger tre kvarter fra Steinkjer og vel en time fra Namsos. Både E6 og jernbane går gjennom Snåsa. I enden av Snåsavatnet ligger det gamle administrasjonssentrum Viosen, og litt lenger opp ligger dagens sentrum. Det ble flyttet når jernbanen kom hit i 1926. Snåsa er en typisk distriktskommune. Mange henter sitt utkomme fra jorda og skogen, som er den viktigste næringa i bygda. I de senere åra har kommunen fått en pen tilvekst av indiustriarbeidsplasser. Snåsa er en flott plass å bo, både for de som arbeider i bygda og for de som pendler til Steinkjer og andre omkringliggende kommuner.

For småbarnsfamilien

Snåsa kommune er en fin plass å la barna vokse opp. Barnehageplass er det til de som søker, enten i de kommunale tilbudene eller i de private. Kommunen har fire barneskoler, en av dem er en skole for sørsamiske barn. Den legger hovedvekt på at de samiske barna skal få en grundig innføring i sitt språk og sin kultur. Sameskolen har elever fra Rørosdistriktet i sør og nordover til Limingen/Røyrvik. Ved sameskolen finnes også et sørsamisk kulturhus som huser mange samiske etater. Sametinget legger flere stillinger til Snåsa etter hvert. Det er en spennende utvikling på denne fronten. Det samiske kulturhuset, Saemien Sijte, har store utbyggingsplaner. Snåsa har én ungdomsskole for alle elevene. Videregående tilbud er i Grong med daglig bussforbindelse.

Spesiell flora

Et særtrekk ved bygda er den unike floraen som finnes. I Bergsåsen, rett ved sentrum, og i Finsåsmarka er det store og rike forekomster av orkideer. Snåsa kommune har valgt Marisko som sin kommuneblomst og den er også motivet i kommunevåpenet. Det er registret hele 17 forskjellige orkideer i kommunen. Ikke nok med at det er mange arter, det er også mange eksemplarer. På et felt i Finsåsmarka finnes det over 3600 individer av Marisko. Denne flotte orkideen er den største og mest i øyenfallende av artene. I samme Finsåsmarka finnes også den sjeldne Huldreblomen. Denne orkideen er svært vanskelig å finne, men vet du hvor du skal gå i Finsåsmarka kan du finne den. På en plass ble de registrert hele tolv eksemplarer blomstrende på et lite område. Det er unikt i skandinavisk sammenheng. Den kalkrike grunnen er årsaken til at alle orkideene er å finne på Snåsa.

I Bergsåsen naturreservat som starter like ved Snåsa sentrum er det en egen natursti med informasjonsplakater om floraen i området.

Jakt og fiske

For den friluftsinteresserte er Snåsa et paradis. Her finnes over 2000 kvadratkilometer å boltre seg på, alt fra de djupe granskoger til de helt snaue fjell uten en busk. Det finnes mer enn to tusen fiskevatn å velge mellom og det koster ikke skjorta verken å gå på jakt eller å fiske. Årlig felles det rundt 350 elg og et bra tall med ryper. Annet jaktbart vilt er det også i godt monn. For den fiskeinteresserte er det ikke nødvendig å dra til fjells. 118 kvadratkilometer Snåsavatn ligger der speilblank og venter. Her er det fin fisk og også stor fisk. Det er tatt ørret på opp til 12 kilo i Snåsavatnet. Vatnet har en egen storørretstamme på lik linje med Mjøsa. I indre deler av kommunen mot riksgrensa finner vi Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark, den tredje største nasjonalparken i landet. I Snåsa har vi også en god del rovvilt som gaupe, jerv, bjørn og streifdyr av ulv.

Ei kulturbygd

Snåsa kommune har et rikt og bredt kulturliv. Musikklivet er svært godt og her er det mange ting å være med på. Tilbudene er mange både innenfor sang, musikk, teater og idrett. Volleyball og fotball står sterkt, det samme gjelder skiskyting og langrenn. Det er også kort vei til Bjørgan og alpinbakkene der. Mye av rekrutteringa til kulturlivet skjer gjennom den kommunale kulturskolen. Kulturskolen gir tilbud til alle i skolealder som ønsker det.

Spennende framtid

I 1999 ble det kjent at det er oppdaget unike mineralforekomster i fjellene. Et område som inneholder usannsynlige store mengder med blant annet kleberstein og magnesitt i svært gode kvaliteter, kan bety en lys framtid og stor utbygging i bygda. Kartlegging av disse forekomstene er under arbeid, så bygdefolket er spent på hva dette vil bringe i framtida.

Seterbygda Snåsa

I kjølvatnet av etablering av nasjonalpark, økt fokus på utmarksressurser, kulturlandskap og setertradisjoner har landbruksbefolkningen i Snåsa startet opp seterdrift igjen. Mange setrer i Snåsa driver småskala reiseliv basert på melkeprodukt laget på setra.

Tokulturell kommune

Snåsa er etablert som et viktig senter og knutepunkt for den sørsamiske kulturen. Sameskole, sørsamisk barnehage, Saemien Sijte med reindriftsadministrasjon og Sametinget, sameradio, sørsamisk prest og etablering av Snåsa som tospråklig kommune bidrar til dette. Gjennom større fokus på det sørsamiske språket og utviklingstiltak vil kommunen bidra til å styrke både språk og kultur innenfor det samiske.

Kilde: Snåsa kommune