FORSIDEN PÅ BOKA: Omslagsbildet av den nederlandske bibelillustratøren, Anita Behrend. Seriedesign Goltelidh Liisa Jåma.

Markusevangeliet som sørsamisk lydbok

Maarhkosen vaentjele – Markusevangeliet var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk, i 1993. En kassettinnlesning som ble gjort samtidig blir nå relansert på CD. Det var den kjente språkforkjemperen Anna Jacobsen (1924-2004) som leste inn, og mange vil glede seg over gjenhøret med hennes stemme.

Gjenutgivelsen ble markert tirsdag 24. mai i Hattfjelldal, når Saemien Åålmege – samisk menighet fikk visitasbesøk av biskop Tor Singsaas. Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».

Kongens fortjenestemedalje 

Arbeidet med bibeloversettelsen ble gjort av presten Bierna Bientie og Anna Jacobsen, og ble belønnet med «Bibelprisen» i 1997. Anna Jacobsen, som ofte brukte den sørsamiske versjonen av navnet sitt – Jaahkenelkien Aanna, fikk kongens fortjenstmedalje for sin allsidige innsats for sørsamisk språk: lærer, forfatter, salmedikter og radiomedarbeider.

Bibelselskapets viktigste satsningsområde 

Det sørsamiske bibeloversettelsesarbeidet som Maarhkosen vaentjele var en første frukt av, pågår fortsatt og er et av Bibelselskapets viktigste satsingsområder – sammen med de andre samiske språkene. I 2017 vil Bierna Bientie, Lajla Matsson Magga og Karin Rensberg Ripa ha fullført arbeidet med å oversette kirkeårets tekster til bruk i sørsamiske gudstjenester på norsk og svensk side av grensa. Etter 2017 ønsker Bibelselskapet å fortsette med å oversette noen hele bibelbøker.

Selges fra Saemien sijte og fra Gïeleaernie

Lydboka utgis av språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik, i samarbeid med Bibelselskapet. Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune har støttet utgivelsen. Den koster 100 kr, og selges fra Saemien sijte og fra Gïeleaernie. Dette er den 31. utgivelsen på sørsamisk som Nord-Trøndelag fylkesbibliotek bidrar til siden våren 2014, og den fjerde lydboka.

Kommentarer

Kommentarer