Om oss

hallvardNettavisa snasanytt.no skal være et aktualitets- og et nyhetsorgan hvor innholdet skal være lokalt, eller ha betydning for lokalsamfunnet.

Temaene og sakene som tas opp, kan i tillegg drøftes og kommenteres på samme vis som nyhetsmediene for øvrig.

Nettstedet skal være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta snåsninger, og dessuten et knutepunkt mellom hyttebrukerne/jegere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i, og ikke minst besøke.

Den redaksjonelle linjen skal baseres på «Vær Varsom-plakaten», ytringsfriheten, og være uavhengig av partipolitisk og religiøst grunnsyn, og drives i samsvar med reglene i «Redaktørplakaten».

Nettstedet vil ha diskusjonsfora hvor allmennheten, basert på aksepterte retningslinjer for ytringsfriheten, kan bidra med innlegg i kommentarfelt på sakene.

Det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktøren alene.

Redaktør: Hallvard Ulven Smestad | [email protected] | Mobil  900 39 320

 

 

Kontakt oss:

Du kan også bruke kontaktskjemaet for tips eller kommentarer.