Samisk

Samisk er et språk som snakkes i flere land. Blant annet her i Norge, men også i Finland og Sverige. Faktisk også noen steder i Russland.

Det er et svært tradisjonelt språk, og Samenes nasjonaldag er 6 februar.

Samene har lenge måtte kjempe for å bevare sin kultur og språk, les mer om dette her. Det er videre et gammelt språk, og har mange legender, myter og historier som er svært interessante.